Privatumo taisyklės

Bendra informacija

UAB „Arpresa“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas užsakant Duomenų valdytojo siūlomas prekes, naudojantis Duomenų valdytojo teikiamomis su tuo susijusiomis paslaugomis ir naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.homeclub.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint užsakyti Duomenų valdytojo siūlomas prekes, pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Arpresa“

Įmonės kodas: 225319260

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius

Tel. +370 372 81 111

El. paštas: [email protected] 

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT253192610

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą užsakydami Duomenų valdytojo siūlomas prekes, naudodamiesi Duomenų valdytojo teikiamomis su tuo susijusiomis paslaugomis ir kai lankotės Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje, Jums taikomos sąlygos, aprašytos šiose PT. Jei prieštaraujate šioms sąlygoms, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų. Jei esate nepilnametis asmuo, turintis ne mažiau kaip 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti tėvų arba rūpintojų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų svetainės suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums, taip pat informaciją tiesiogiai mums pateikiate telefonu. Pvz., norint užsisakyti prekę ir / ar naudotis kitomis paslaugomis, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenysSaugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)Tvarkymo pagrindas
Elektroninė / televizinė prekybaVardas, pavardė, el. pašto adresas*, telefono numeris, pristatymo adresas, telefoninių pokalbių įrašai,Sudaryta sutartis ir joje įrašyti asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties visiško įvykdymo; pokalbio įrašas saugomas 6 mėn.Sutartis
Mokumo vertinimas (jei už prekę pageidaujama mokėti dalimis)Vardas, pavardė, asmens kodas ir mokumo įvertinimo duomenys1 mėnuoSutartis
Tiesioginė rinkodara**Vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, telefoninių pokalbių įrašai,5 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo (sutikimo davimo arba naujienlaiškio atidarymo)Sutikimas
Pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymusVardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas, telefoninių pokalbių įrašai, pirkimų istorija5 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo (sutikimo davimo arba naujienlaiškio atidarymo)Duomenų valdytojo teisėtas interesas*** sėkmingai vykdyti verslą, pateikti kuo patrauklesnius pasiūlymus
Užklausų administravimasVardas, pavardė, telefono numeris,  el. pašto adresas, kita asmens nurodyta informacija ir užklausos turinys6 mėnesiai nuo užklausos gavimoTeisėtas duomenų valdytojo interesas*** atsakyti į užklausas
Aptarnavimo kokybės užtikrinimas, sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimo užfiksavimas įrašant telefoninį pokalbį**Vardas, pavardė, telefono numeris,  pokalbio įrašas6 mėnesiai; jei pokalbio metu duotas sutikimas – 5 metai nuo jo davimo ar paskutinio naujienlaiškio atidarymoSutikimas
Interneto svetainės, jos turinio ir veikimo bei rinkodaros tikslu**Žr. slapukų aprašymusŽr. slapukų aprašymusSutikimas
Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su jūsų sutikimu.

* – Informuojame, kad jei įvykdysite pirkimą, duomenų valdytojas ateityje gali nurodytu el. paštu Jums siųsti panašių prekių pasiūlymus. Informuojame, kad galite iš karto paprieštarauti tokiam el. pašto adreso naudojimui kreipiantis aukščiau nurodytais duomenų valdytojo kontaktais arba el. p. [email protected] Taip pat galėsite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavę kiekvieną reklaminį el. laišką paspausdami atsisakymo nuorodą.

** – Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, dviem žvaigždutėmis pažymėtais tikslais.

**- Informuojame, kad jūs turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui, kreipdamiesi į Duomenų valdytoją aukščiau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju bus vertinama, ar Jūsų interesai konkrečioje situacijoje yra viršesni.

Atkreipiame dėmesį, kad jei duosite sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, Jūsų duomenis tvarkys ne tik UAB „Arpresa“, bet ir bendras duomenų valdytojas CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäenti e 14, 00380 Helsinkis, Suomija. Taip pat šie bendri duomenų valdytojai tvarkys asmens duomenis individualiai pritaikytų pasiūlymų pateikimo tikslu vadovaujantis teisėtu duomenų valdytojų interesu.

Ar būtina pateikti asmens duomenis?

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama pirkti prekių, negausite naujausių pasiūlymų, negalėsime jūsų aptarnauti be tam tikros informacijos, interneto svetainė gali tinkamai neveikti ir pan.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonei, teikiančiai klientų aptarnavimo, pardavimų paslaugas, įmonėms, užsiimančioms pasiuntinių (kurjerių) veikla, bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus / žaidimus / akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros, įmonei, administruojančiai kredito biurą, skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei ar kitoms mums reikalingas paslaugas teikiančioms įmonėms. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume duomenis, kuriuos tvarkome. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis.  Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • Įrenginio informaciją

t. y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai.

 • Prisijungimo informaciją

t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

 • Vietos informaciją

t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums, jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Home club  paskyras „Facebook“ tinkle. Tokiu atveju Facebook Ireland Ltd yra bendras duomenų valdytojas.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų perdavimas į užsienio valstybes

Savo veikloje bendradarbiaujame su partneriais (pvz., Google LLC), įsikūrusiais arba duomenis perduodančiais į trečiąsias užsienio valstybes (JAV). Teisinis duomenų perdavimo pagrindas – Standartinės sutarčių sąlygos, sudarytos tarp mūsų ir duomenų tvarkytojų, kurių taikymas užtikrina tinkamą apsaugos lygį.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
 • Statistiniai slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pvz., klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
 • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pvz., norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pvz., socialinės medijos funkcijomis. 
 • Rinkodaros slapukai skirti reklamai.

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Slapuko naudojimo vietaSlapuko pavadinimasPaskirtisSukūrimo momentasGaliojimas
http://www.homeclub.lt/_GRECAPTCHA„Google reCAPTCHA“ unikalios sesijos identifikatoriusApsilankius svetainėje6 mėnesiai
http://www.homeclub.lt/

_ga
„Google Analytics“ slapukas. Statistiniai duomenys apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine
Sutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange   2 metai
http://www.homeclub.lt/ gat_gtag„Google Tag Manager“ slapukas, naudojamas „Google Analytics“ žymos valdymuiSutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange   1 diena
http://www.homeclub.lt/ _gid„Google Analytics“ slapukai. Statistiniai duomenys apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaineSutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange    1 diena
http://www.homeclub.lt/ _fbp„Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas.Sutikus su rinkodaros slapukais iššokusiame lange 3 mėnesiai
http://www.homeclub.lt/ soundestIDAnoniminės sesijos identifikatoriusSutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange  Kol lankomasi
http://www.homeclub.lt/ soundest-viewsVartotojo šios sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičiusSutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange  Kol lankomasi
http://www.homeclub.lt/ omnisendSessionIDAnoniminės sesijos identifikatoriusSutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange  30 minučių
http://www.homeclub.lt/
omnisendAnonymousID
Naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą
Sutikus su statistiniais slapukais iššokusiame lange 
1 metai
http://www.homeclub.lt/ _cflb„Cloudflare“ CDN interneto srauto valdymuiApsilankius interneto svetainėje 1 valanda
http://www.homeclub.lt/ woocommerce_items_in_cartVartotojo prekių kiekis krepšelyjeApsilankius interneto svetainėje Kol lankomasi
http://www.homeclub.lt/ woocommerce_cart_hashUnikalus vartotojo krepšelio IDApsilankius interneto svetainėje Kol lankomasi
http://www.homeclub.lt/ wp_woocommerce_session_Vartotojo sesijos IDApsilankius interneto svetainėje 2 dienos
http://www.homeclub.lt/ CookieLawInfoConsentVartotojo sutikimo su slapukų politika identifikatoriusApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ cookielawinfo-checkbox-functionalSutikimo/nesutikimo su funkciniais slapukais statusasApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ cookielawinfo-checkbox-analyticsSutikimo/nesutikimo su statistiniais slapukais statusasApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ cookielawinfo-checkbox-advertisementSutikimo/nesutikimo su reklaminiais slapukais statusasApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ cookielawinfo-checkbox-necessarySutikimo/nesutikimo su būtinaisiais slapukais statusasApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ viewed_cookie_policyVartotojas peržiūrėjo slapukų nustatymusApsilankius interneto svetainėje 1 metai
http://www.homeclub.lt/ wordpress_test_cookieReikalingas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukusApsilankius interneto svetainėje Kol lankomasi

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius

Tel.: +370 372 81 111

El. paštu: [email protected]

arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: [email protected]

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. paštas [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama čia www.homeclub.lt.

Paskutinį kartą PT atnaujintos 2022-01-05