Prekių grąžinimas

Jeigu gauta prekė Jums nepatiks ir Jūs nenorėsite jos turėti, galėsite pranešti mums apie tai raštu per 14 dienų nuo prekės gavimo, atsiųsdami laišką vienu iš šių būdų:

1) paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius,

2) elektroninio pašto adresu [email protected], ir grąžinti ją mums per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums, kad nenorite turėti gautos prekės.

Prekę reikia grąžinti kartu su prekės gavimo pašto kvitu ir prašymu grąžinti pinigus, sumokant grąžinimo išlaidas, adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, ir nurodant prašyme šią informaciją: „pasinaudoju savo teise atsisakyti prekės“,

  • savo vardą,
  • pavardę,
  • adresą,
  • pašto siuntos numerį,
  • prekės pavadinimą
  • kainą.

Grąžinamos tik kokybiškos ir nepažeistos prekės. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų  nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo ir kitos prekės, kurios gali būti nepriimamos remiantis galiojančiais teisės aktais.

Pinigai už prekę, įskaitant Jūsų apmokėtos prekės pristatymo išlaidos, Jums bus grąžintos per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie grąžinamą prekę gavimo. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, galime negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol prekė nebus grąžinta mums arba kol pateiksite įrodymą, kad prekė mums išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.